Toimitusehdot


1. TOIMITUSTAPA JA AIKA
Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle kahden (2) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen vahvistamisesta ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.


2. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN
Myyjä hankkii tarvittaessa hautalaitteelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Mikäli seurakunta ei hyväksy tilattua hautalaitetta, hankintasopimus purkautuu, eikä ostajalle tällöin aiheudu kustannuksia.


3.VÄRI- YM. VAIHTELUT, MITTATOLERANSSIT
Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee hautalaitteesta virheellistä.


4. REKLAMAATIO
Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai olisi pitänyt havaita se.


5. OMISTUSOIKEUS
Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautalaitteeseen siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjällä on oikeus siirtää hautalaitteen omistusoikeus toimituksen jälkeen asiakkaan hankintasopimuksessa antamalla ja sähköisesti vahvistamalla  valtakirjalla myyjän osoittamalle verkkokaupankäynnin maksunvälittäjä- ja rahoitusyhtiölle.


6. PALAUTUSOIKEUS
Hautamuistomerkki on aina yksilöllinen tuote, jolloin verkkokaupankäynnin palautusoikeuskäytäntöä ei sovelleta.


7. YLIVOIMAINEN ESTE
Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus, tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.

Jos hautalaitteen paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos asentaminen ei tapahdu kahden (2) kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta.

Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.


8. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT
Myyjällä tai rahoitusyhtiöllä, jolle saatava on ostajan valtuuttamana siirretty on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.


9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.