Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ
Kiviliike Sairanen Oy (Y-tunnus:2006445-8)
Hopeatie 2 B 15, 33470 Ylöjärvi
puh. +35833750982
s-posti: myynti@kiviliikesairanen.fi


YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Seppo Sairanen
Loikarintie 19-66, 39130 Sasi
puh. +358405112558
s-posti: seppo.sairanen@kiviliikesairanen.fi


REKISTERIN NIMI
Kiviliike Sairanen Verkkomyymälän asiakasrekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on kaupan luottosuhteen perustaminen, tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin luovuttamatta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan käyttää Kiviliike Sairanen Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteritiedot saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimelle teknisten vaatimusten vuoksi. Tällöin tietoja käsitellään vain teknisten rajapintojen kautta.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan asiakkaan itse luovuttamana tilauksen vahvistamisen yhteydessä


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Kiviliike Sairanen Oy Verkkomyymälä harjoittaa luottokauppaa. Tiedot luovutetaan asiakkaan antamalla ja sähköisesti vahvistamalla valtakirjalla verkkokaupan maksunvälittäjä- ja luottoyhtiö KLARNALLE. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kiviliike Sairanen Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.
Asiakkaan henkilötiedot hävitetään erillisestä pyynnöstä.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuunottamatta edellisiä perusteita.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä ei luovuteta edellämainittuja tahoja lukuunottamatta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kiviliike Sairanen Oy:n tilausjärjestelmän käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kiviliike Sairanen Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.